602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_script_encoding

PHP

int wb_script_encoding( )


Popis

Tato funkce vrátí aktuální kódování PHP skriptu (nebo WB_ENC_UNKNOWN, pokud dosud nebylo kódování nastaveno).Návratová hodnota

Aktuálně nastavené kódování PHP skriptů. Vždy vrátí jednu z konstant WB_ENC_xxx, jejich seznam je uveden v popisu funkce wb_set_script_encoding.

Viz