602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_select_db

PHP

boolean wb_select_db( resource connection, string application )


Parametry

connection
Identifikátor otevřeného spojení získaný úspěšným voláním funkce wb_connect nebo wb_pconnect.
application
Jméno aplikace, s níž budeme pracovat.


Popis

Funkce otevře zadanou aplikace - veškeré SQL příkazy se pak provádějí v kontextu této aplikace. Je-li v době volání funkce otevřena jiná aplikace, bude zavřena.

Funkci není nutné použít, pokud je aplikace zvolena již v okamžiku připojení jako parametr funkce wb_connect.Návratová hodnota

TRUE v případě úspěchu, FALSE pokud dojde k chybě, včetně té, že požadovaná aplikace neexistujePříklad