602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_set_lob_mode

PHP

boolean wb_set_lob_mode(resource cursor, integer new_lob_mode)


Parametry

cursor
Otevřený kurzor (výsledek SQL dotazu), tj. výsledek volání funkce wb_exec, nebo wb_psql_execute.
new_lob_mode
Nový mód čtení LOBů (Large OBjects - databázové hodnoty proměnné délky, tj. typů CLOB a BLOB), možné hodnoty jsou:


Popis

Nastaví nový mód čtení LOBů z otevřeného kurzoru cursor. Toto nastavení platí jak pro čtení LOBů z tohoto kurzoru pomocí wb_result, tak pro čtení pomocí wb_fetch_into. Standardní nastavení platné pro každý nově otevřený kurzor je WB_LOBMODE_DIRECT.

Aktuální mód čtení LOBů z otevřeného kurzoru lze zjistit funkcí wb_get_lob_mode.Návratová hodnota

TRUE při úspěchu, FALSE při chybě.Příklad

Nastavení módu WB_LOBMODE_RESOURCE, otevření resourcu a přečtení části CLOBu:

$cursor=wb_exec($connection,"SELECT clob_column FROM clob_table WHERE id=1");
wb_set_lob_mode($cursor,WB_LOBMODE_RESOURCE);
wb_fetch_row($cursor);
$clob=wb_result($cursor,"clob_column");
echo wb_lob_read($clob,0,20);