602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zprovoznění web XML rozhraní SQL serveru

Web XML rozhraní SQL serveru lze provozovat buď ve spolupráci s web serverem Apache a PHP modulem, anebo pomocí emulace web serveru SQL serverem.

Pokud rozhraní web XML používá obvyklý port 80, pak nelze na jednom počítači provozovat více než jeden web server nebo emulaci web serveru. Je-li třeba zajistit web XML rozhraní pro více SQL serverů pracujících na stejném počítači a stejném portu, je nutno použít samostatný web server a nepoužívat emulaci. Obdobně emulaci nelze použít na počítači, na kterém již je na stejném portu v provozu nějaký web server.

Provoz web XML rozhraní pomocí Apache web serveru

Web XML rozhraní využívající Apache web server se zprovozní v těchto krocích:

  1. Zprovozní se Apache web server. Může pracovat na stejném počítači jako SQL server, nebo jiném počítači.
  2. Zprovozní se modul pro PHP na Apache web serveru (pokud nebyl zprovozněn již při instalaci Apache v předchozím bodu).
  3. Instaluje se a zkonfiguruje PHP modul pro 602SQL podle tohoto návodu. Vyzkouší se napojení na databázi pomocí PHP.
  4. Do stromu dokumentů web serveru se zkopíruje soubor 602.php, který je přibalen k PHP modulu pro 602SQL. Tento soubor může být uložen do kořene stromu nebo do libovolného podadresáře. Cestu k tomuto souboru od kořene stromu bude nutno později zadat při konfigurování web XML rozhraní a uvádět ji v URL využívajících toto rozhraní.

Poznámka: je-li PHP provozováno v režimu CGI (nikoliv jako modul Apache), je třeba v PHP.INI zapnout direktivu cgi.fix_pathinfo, tedy zadat cgi.fix_pathinfo=1. Jinak PHP špatně rozpoznává části URL a vrací hlášku "No input file specified."

Provoz web XML rozhraní pomocí emulace web serveru SQL serverem

Ve vývojovém prostředí otevřete dialog Protokoly a porty umístěný ve složce Systém zvoleného SQL serveru. V tomto dialogu zatrhněte čtverec Emulace web serveru. Pokud emulace má probíhat na jiném portu než 80, vyplňte zvolené číslo portu.

Přes API lze emulaci zapnout nastavením vlastnosti serveru WebServerEmulation na hodnotu 1 a případně také vlastnosti WebPort na číslo portu.

V obou případech je nutno server restartovat, aby se změny projevily.

Emulace web serveru má oproti skutečnému web serveru tato omezení:

  1. Nelze používat protokol HTTPS, pouze HTTP.
  2. Poskytuje pouze web XML rozhraní, nelze vedle něj používat programování webových aplikací v PHP.

Nastavení web XML rozhraní

Parametry web XML rozhraní se nastavují z vývojového prostředí v dialogu Rozhraní web XML umístěného v sekci Systém / Nástroje příslušného SQL serveru.

Jméno hostitele

Jméno hostitele je jméno počítače, který poskytuje webové rozhraní. Pokud používáte web server napojený na SQL server, je to počítač web serveru. Pokud používáte emulaci, je to počítač s SQL serverem.

Vedle pole pro jméno hostitele je tlačítko, které nastaví jméno podle jména počítače, na němž běží SQL server. Lze ho využít pro nastavení jména hostitele v případě emulace, ale také tehdy, pokud samostatný web server běží na stejném počítači jako SQL server. Tlačítko nemusí fungovat, pokud SQL server nemá zapnutý protokol pro síťový přístup.

Přepínač samostatný web server - emulace

Pomocí přepínače lze zvolit, zda web XML rozhraní bude poskytováno samostatným web serverem nebo pomocí emulace.

Není-li emulace v provozu, je tato možnost neaktivní a pomocí tlačítka Zahájit emulaci lze otevřít dialog Protokoly a porty pro zapnutí emulace. Pak je nutno restartovat SQL server.

Číslo portu pro web XML rozhraní

Toto číslo udává port, na kterém pracuje web XML rozhraní. Je-li zapnuta emulace, je zde zobrazeno číslo portu nastavené v dialogu Protokoly a porty a nelze jej zde editovat. Není-li zapnuta emulace, je třeba vyplnit číslo portu na němž pracuje web server (je-li různé od 80).

Cesta k souboru 602.php ve stromu webových dokumentů

Pokud soubor 602.php není umístěn v kořeni stromu webových dokumentů web serveru, je zde nutno vyplnit cestu k adresáři obsahujícímu tento soubor (relativně od kořene stromu).

V případě emulace se tato cesta ignoruje.

Na základě výše vyplněných údajů se v dialogu zobrazí typické URL pro práci s objekty na tomto serveru přes web XML rozhraní.

Autentizace webového uživatele

Pro autentizaci uživatelů přistupujících přes web XML rozhraní lze zvolit jednu ze dvou základních cest.

Je-li zvoleno ověřování přístupu pomocí jména a hesla, lze tlačítkem Editace webových hesel otevřít formulář pro zadávání webových hesel uživatelů databáze. Uživatelé, kteří nemají specifikované webové heslo, se nemohou přihlásit přes web XML rozhraní. Webová hesla mohou být a obvykle jsou jiná, než hesla pro přihlašování klienta na server. Webový provoz totiž umožňuje snadnější prozrazení hesla.

Ověření funkčností web XML rozhraní

Po nastavení všech parametrů web XML rozhraní lze jeho funkčnost ověřit pomocí tlačítka Použít a otestovat. Hodnoty zadané v dialogu se uloží a vyzkouší se, zda web server nebo jeho emulace běží na zadaném portu a poskytuje odezvu. V případě samostatného web serveru se tím také otestuje, zda podporuje PHP a zda je v něm v provozu 602SQL modul pro PHP.

Alternativně lze rozhraní otestovat pomocí URL ve tvaru:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/STATUS/*
zadaného v libovolném webovém prohlížeči.

Sledování HTTP požadavků

Je-li zapnutá emulace web serveru, lze zasílaná URL s HTTP požadavky (requesty) sledovat v logu pomocí trasování TRACE_WEB_REQUEST. V případě cesty přes PHP modul napojený na web server Apache lze tyto požadavky vystopovat v logu Apache.