602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přehled URL ve web XML rozhraní

URL má tento základní tvar (hranaté závorky vymezují nepovinné části):

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/<category>/<object>[?<parameters>]

Jednotlivé kategorie:

Základní URL pro import dat vstupním DADem, export dat výstupním DADem, případně vstup i výstup dat tzv. zřetězeným DADem:

.../DAD/<dad_object_name>[?<parameters>]

URL odkazující na formulář uložený v databázi - podrobnosti:

.../FORM/<form_object_name>[.fo|.zfo]

URL odkazující na formulář dynamicky naplněný daty - podrobnosti:

.../FORMANDDATA/<form_object_name>!<dad_object_name>[.fo][?<parameters>]

URL pro export odpovědi na dotaz v XML - podrobnosti:

.../QUERYDATA/<query>[?<parameters>]

URL pro zobrazení dat ve formě jednoduché HTML tabulky - podrobnosti:

.../SHOWQUERY/<query>[?<parameters>]

Odkaz na samostatný style sheet - podrobnosti:

.../STYLESHEET/<object_name>

URL na stránku obsahující ActiveX 602XMLFiller s formulářem uloženým v databázi - podrobnosti:

.../COMPOSE/<form_object_name>

URL na stránku obsahující ActiveX 602XMLFiller s formulářem s parametrizovatelnými daty - podrobnosti:

.../COMPOSE/<form_object_name>!<dad_object_name>[?<parameters>]

URL pro ověření funkčností web XML rozhraní- podrobnosti:

.../STATUS/*