602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přenos dat z formuláře do databáze

URL, které přenáší data z formuláře do databáze ve formátu XML, má tento tvar:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/DAD/<dad_object_name>
dad_object_name je jméno DAD uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name.

Přenos dat z formuláře do databáze se může využít v různých situacích popsaných níže.

Uložení obsahu formuláře do databáze

V návrhu formuláře lze specifikovat URL, kam bude možno uložit data vyplněná ve formuláři. Při návrhu formuláře pro vkládání či editaci pomocí wizardu z Vývojového prostředí se takové URL vloží do návrhu automaticky.

DAD uvedený v URL provádí zpravidla import dat z formuláře do databázové tabulky nebo do soustavy relačně provázaných tabulek.

Součástí návrhu DAD může být zpráva, která se zobrazí uživateli 602XML Filleru po úspěšném importu a zpráva oznamující chybu při importu. Obě zprávy se zadávají v HTML, jsou tedy uzavřeny do tagů <html> a obsahují text zprávy v tagu <body> (diakritika je povolená). Pokud zpráva o chybě není specifikována a dojde k chybě, uživateli se zobrazí chybové hlášení SQL serveru.

Doplnění částečně vyplněného formuláře z databáze

Formulář může na základě již vyplněných dat doplnit data do dalších polí. Například po vybrání jména některého z běžných obchodních partnerů z nabídky a stisku tlačítka se do dalších polí formuláře mohou načíst adresa a číslo účtu tohoto obchodního partnera.

Tuto funkčnost zajišťuje speciálně navržená dvojice DADů (tvořící tzv. zřetězený DAD):

Tlačítko spouštějící doplnění dat ve formuláři obsahuje URL ve výše uvedeném tvaru se jménem prvního DADu.

Přechod z formuláře na formulář

Po vyplnění dat do formuláře lze přenést data do databáze a zároveň přejít na nový formulář, který již může být zčásti naplněn daty odvozenými z dat vyplněných v prvním formuláři.

Tuto funkčnost zajišťuje dvojice DADů se stejným vlastnosti, jaké byly popsány v předchozí sekci. První DAD však kromě odkazu na druhý DAD obsahuje také odkaz na nový formulář. Druhý DAD musí být navržen tak, aby poskytoval data nikoli pro původní, ale pro druhý formulář.