602SQL-Úplná dokumentace Index  

Naplnění formuláře daty z databáze

Formulář nemusí být při otevření prázdný, může obsahovat data z databáze. Funkcí formuláře může být buď tato data pouze zobrazit, anebo umožnit jejich doplnění, modifikování a následné uložení do databáze.

Odkaz na pevně určená data obsažený ve formuláři

V návrhu formuláře může být zadáno URL, odkud se do něj načtou data. Takové formuláře vytváří například wizard, je-li zvoleno vytvoření sestavy. URL má tvar:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/DAD/<dad_object_name>
dad_object_name je jméno DAD uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name.

Nevýhodou URL pevně specifikovaného uvnitř formuláře je, že do formuláře pak nelze dynamicky vybírat data. Dotaz poskytující data z databáze je obsažen v DAD a nelze jej parametrizovat.

Odkaz na formulář s parametrizovatelnými daty

Níže uvedené URL odkazuje na formulář dynamicky naplněný daty:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/FORMANDDATA/<form_object_name>!<dad_object_name>[.fo][?<parameters>]
dad_object_name je jméno DAD uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name. form_object_name je jméno formuláře uloženého tamtéž. Mezi jmény formuláře a DAD musí být vykřičník. Parametry se předají DADu a umožňují vybrání správných dat při exportu.

Přípona fo nebo zfo zajišťuje spuštění 602XMLFilleru při kliknutí na tento odkaz.

Pokud je uvedena koncovka zfo, pak se formulář s daty bude předávat z databáze v komprimované podobě. U rozsáhlých formulářů se tím může zrychlit jejich načtení.

Odkaz na formulář s parametrizovatelnými daty otevřený jako ActiveX

Technologie ActiveX umožňuje začlenění formuláře do prohlížeče webu (platí pouze pro MS Internet Explorer). Díky tomu lze plynule přejít z běžné webové stránky na stránku s formulářem.

Níže uvedené URL odkazuje na formulář, který se otevře jako ActiveX a bude dynamicky naplněn daty:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/COMPOSE/<form_object_name>!<dad_object_name>[?<parameters>]
dad_object_name je jméno DAD uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name. form_object_name je jméno formuláře uloženého tamtéž. Parametry se předají DADu a umožňují vybrání správných dat při exportu. Mezi jmény formuláře a DAD musí být vykřičník.