602SQL-Úplná dokumentace Index  

Uložení formulářů v databázi a jejich použití

Formulář pro 602XMLFiller může být uložen buď v souboru nebo v databázi. V obou případech lze na formulář odkazovat z webu pomocí URL. Uložení formulářů v databázi přináší dvě výhody:

Formulář lze buď vytvořit přímo ve vývojovém prostředí databáze, nebo jej lze do databáze importovat. Pro úpravy formuláře uloženého v databázi se volá 602XMLDesigner.

URL pro přečtení formuláře z databáze (a případné spuštění 602XMLFilleru)

URL odkazující na formulář uložený v databázi má tento tvar:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/FORM/<form_object_name>[.fo|.zfo]
form_object_name je jméno XML formuláře uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name.

Koncovka fo nebo zfo není povinná, ale zajistí, že na počítači, na němž je správně instalován 602XMLFiller, se tento program po kliknutí na uvedený odkaz spustí a načte formulář. Jiný program než 602XMLFiller s tímto odkazem pracovat neumí.

Pokud je uvedena koncovka zfo, pak se formulář bude předávat z databáze v komprimované podobě. U rozsáhlých formulářů se tím může zrychlit jejich načtení.

URL pro otevření 602XMLFilleru jako ActiveX a přečtení formuláře z databáze

Technologie ActiveX umožňuje začlenění formuláře do prohlížeče webu (platí pouze pro MS Internet Exporer). Díky tomu lze plynule přejít z běžné webové stránky na stránku s formulářem.

Stránku obsahující ActiveX 602XMLFiller s formulářem uloženým v databázi lze vygenerovat dynamicky pomocí URL:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/COMPOSE/<form_object_name>
form_object_name je jméno XML formuláře uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name.

Aktualizace formuláře z databáze

Součástí formuláře může být URL, odkud lze stáhnout jeho aktuální verzi. Této vlastnosti se využívá zejména ve formulářích uložených v souborech, jejichž zastaralé kopie se mohou nacházet na různých místech. URL vypadá stejně jako URL pro stažení formuláře uvedené výše:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/FORM/<form_object_name>

Přípona fo je v tomto případě zbytečná, neboť Filler očekává XML strukuru s FO formulářem.

Vrácení formuláře PHP skriptem

Má-li ve složitějších aplikacích vracet formulář uložený v databázi PHP skript, lze k tomu použít funkci PHP modulu od verze 10 nazvanou wb_get_xml_form.