602SQL-Úplná dokumentace Index  

Nástroje pro import dat z XML souboru do databáze

Transformaci dat ze souboru ve formátu XML do databáze definuje zobrazení DAD. Toto zobrazení je obvykle uloženo jako objekt v databázi označený jménem. Některá rozhraní však umožňují i přímé předání dynamicky vytvořeného DAD, bez jeho uložení do databáze.

Importovaný XML dokument může být buď uložen v souboru, v proměnné v operační paměti, anebo předán jak tělo HTTP požadavku POST.

Import ze souboru

Import dat do databáze přímo ze souboru v XML provádí:

Import z paměti

Import dat do databáze z proměnné v operační paměti provádí:

Vstupní XML text v klientské proměnné musí být ukončen ukončen nulovým znakem.

Import přes web XML rozhraní

Je-li zapnuto web XML rozhraní, import lze vyvolat pomocí metody POST v HTTP(S) protokolu. Import se vyvolá požadavkem s URL v tomto tvaru:

http[s]://<host_name>[:<port_number>]/[<path>/]602.php/<server_name>/<schema_name>/DAD/<dad_object_name>
dad_object_name je jméno DAD uloženého na serveru server_name ve schématu schema_name. XML dokument musí být připojen jako tělo požadavku.