602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vlastnosti elementu

Dialogové okno Vlastnosti XML elementu se otevře při poklepání na počáteční či koncový tag elementu ve stromu návrhu DADu.

Popis okna

Jméno elementu - možno změnit jméno elementu, návrhář sice neomezuje množinu znaků, ale lépe z hlediska přenositelnosti je používat ASCII znaky.

Tento element svázat s tabulkou - zatrhněte, pokud element tvoří obálku pro obsah tabulky, její záznamy se v XML objeví jako subelementy tohoto elementu. Zatržení zpřístupní velkou skupinu dalších prvků souhrně označenou Připojení tabulky. Příklad použití naleznete zde.

Zdroj dat - lze vybrat ze seznamu 602SQL serverů nebo otevřených ODBC zdrojů dat, k nimž je aktuálně klient připojen, jeden, který se použije jako zdroj dat. Pokud má být zdrojem dat ten server, k němuž je klient připojen, ponechte pole prázdné. Bude-li DAD použit nikoliv na klientské ale na serverové straně, tento parametr se ignoruje.

Schéma - vyberte ze seznamu aplikaci (v případě 602SQL) nebo schéma (v případě ODBC). U aktuální otevřené aplikace 602SQL serveru možno vynechat.

Připojená tabulka - vyberte ze seznamu jednu tabulku ze zvoleného zdroje dat.

Alias - pokud se tato tabulka může v DADu vyskytnout vícekrát, musíte rozlišit její výskyty - podrobnosti na této stránce dole.

Sloupec tabulky, Nadřazená tabulka, Sloupec nadřazené tabulky - pro přenos dat z a do relačně propojených tabulek v analytickém DADu - podrobnosti zde.

Setřídit podle - do tohoto pole zadejte výraz, podle něhož budou záznamy na výstupu setříděny (pro analytický DAD), podrobnosti zde.

Podmínka - zde je možné zúžit množinu záznamů vystupující do XML pomocí logické podmínky, která se vztahuje ke sloupcům tabulky zvolené výše, podrobnosti o použití proměnných v podmínce naleznete zde.

Opakovatelný element - umožňuje vytýkání stejných hodnot před element - podrobnosti a příklad zde.

Opakovat při změně, Tabulka, Sloupec - umožňuje opakovat elementy a tím strukturovat XML výstup - podrobnosti a příklad zde.

Podmínka výstupu elementu - definuje podmínku, kdy má element (vyhovující všem dosavadním omezením) vystoupit do XML souboru, podrobnosti zde.