602SQL-Úplná dokumentace Index  

Kódování v XML datech

Při importu dat z XML do databáze XML parser rozpozná, zda soubor obsahuje jedno, dvou nebo čtyřbajtové znaky a na základě údaje encoding v úvodní deklaraci dekóduje znaky nepatřící do ISO-646 (ASCII). Pokud je tedy v deklaraci uvedeno správné kódování, jsou při importu podporovány všechny znakové sady, které podporuje SAX parser. Spolehlivě lze přenášet různojazyčná data například v kódováních UTF-8 a UTF-16.

Při exportu z databáze do XML se do souboru zapíše prolog uvedený v globálních parametrech DADu. V tomto prologu se vyhledá údaj encoding. Je-li nalezen, vytvářený soubor se kóduje tak, jak je v něm uvedeno. Není-li údaj encoding uveden, použije se (v souladu se specifikací XML) kódování UTF-8.

Pro výstup lze vždy použít UTF-8 a UTF-16. Ostatní kódové stránky se dají použít pouze tehdy, pokud jsou instalovány v operačním systému. Z nich jsou v současnosti podporovány stránky ISO-8859-1, ISO-8859-2, windows-1252, windows-1250 a ibm852.

Kódování UCS-2, které je použito v 602sql serveru, není v XML podporováno. Místo něj používejte kódování UTF-16. UTF-16 je nadmnožinou UCS-2 a liší se od něj pouze v oblasti některých východoasijských jazyků.

Kódování samotného DADu je vždy UTF-8.