602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přenosy dat mezi XML soubory a ODBC zdroji dat

Optimalizace dotazů při exportu dat z ODBC do XML

Dotazy, které vybírají data z databází pro export do XML, jsou optimalizovány tak, aby se minimalizovala zátěž databáze. Při práci s ODBC databází mohou nastat dva výjimečné případy, kdy v důsledku optimalizace by mohl vzniknout chybný XML export. Oba případy se týkají relačního propojení dvou databázových tabulek v analytickém DAD:

  1. Pokud po sobě následující záznamy v nadřazené tabulce obsahují stejné hodnoty ve všech exportovaných sloupcích, pak pro tyto záznamy vznikne pouze jeden výskyt odpovídajícího elementu a do něj budou vloženy elementy odpovídající všem připojeným záznamům z podřízené tabulky.
  2. Pokud některý záznam v podřízené tabulce má ve všech exportovaných sloupcích hodnoty NULL, pak se takový záznam v XML vůbec neobjeví.

Pokud nastane některý z těchto případů, je třeba v parametrech DAD zapnout přepínač Zakázat optimalizaci kurzorů na stránce Export do XML v dialogu Globální vlastnosti návrhu. Export pak bude pomalejší, ale výsledek bude správný.

Naopak optimalizaci lze ponechat zapnutou, pokud se z nadřazené tabulky exportuje dostatek sloupců, aby bylo možno odlišit každé dva záznamy, a pokud v záznamech v podřízené tabulce je vždy některý exportovaný sloupec různý od NULL.