602SQL-Úplná dokumentace Index  

Chyby v XML rozšíření

Informace o chybách

Klientské funkce pracující s daty v XML vracejí chyby, jejichž čísla lze získat pomocí funkce Sz_error a textové popisy pomocí funkce Get_error_num_text.

Serverové funkce pracující s daty v XML vracejí chyby, které lze zachytit handlerem. V něm lze kód chyby zjistit pomocí systémové proměnné SQLSTATE a textový popis chyby pomocí systémové proměnné @@ERROR_MESSAGE.

Řada chyb, k nimž může dojít při práci s XML, jsou tzv. generické chyby. Pro ně platí, že číslo resp. kód chyby poskytuje pouze přibližnou informaci o druhu chyby a detailní informace je obsažena v textovém popisu. Například pokud dojde k chybě při validaci XML dokumentu, 602SQL přebírá text chyby od validujícího parseru.

Chyby a transakce

Import dat z XML dokumentu do databáze probíhá v jedné transakci.

Dojde-li během importu k chybě, je celá transakce odvolána. Data proto nemohou být importována pouze zčásti. Odvolání transakce nastane i při chybě mimo databázové operace (např. špatný formát XML či DADu apod.)