602SQL-Úplná dokumentace Index  

Podmíněný výstup údajů do XML

Při exportu dat do XML lze dosáhnout určité variability struktury XML souboru v závislosti na vystupujících datech. Lze požadovat, aby se určitý element nebo určitý atribut objevil v XML pouze tehdy, jsou-li v datech splněny určité podmínky. Pokud není splněna podmínka pro výstup elementu, nevystoupí ani nic, co má být obsaženo uvnitř tohoto elementu.

Podmínka, při jejímž splnění element vystoupí do XML, se zadá v popisu elementu v poli Podmínka výstupu elementu. Podmínka, při jejímž splnění atribut vystoupí do XML, se zadá v popisu atributu v poli Podmínka.

V příkladech XML je DAD jménem Conditional output demonstrující tuto techniku.

Zadávaní podmínek v analytickém DAD

V analytickém DAD má podmínka tvar predikátu v jazyce SQL. Lze tedy použít libovolný výraz, jehož výsledkem je booleovská hodnota.

Pokud DAD obsahující podmínky použijete pro přenos dat v XML do databáze, podmínky se ignorují.

Zadávaní podmínek v syntetickém DAD

V syntetickém DAD lze jako podmínku použít pouze jméno sloupce z dotazu. Tento sloupec musí být typu Boolean.

Je-li podmínka vyjádřena výrazem, je nutno přidat tento výraz do sekce SELECT v dotazu a označit jej identifikátorem pomocí klauzule AS. Použitý identifikátor pak uvedete v poli pro podmínku v popisu příslušného elementu nebo atributu.