602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vazba dat v XML na proměnné a konstanty

Propojení hodnoty proměnné nebo konstanty s atributem nebo textem v elementu

Hodnotu proměnné nebo konstantu lze spojit buď s hodnotou některého atributu (<eform version="1.0">) nebo s textem v některém elementu (<version>1</version>). Proto tam, kam chcete v XML souboru hodnotu umístit, použijte příkaz kontextového menu elementu Vložit atribut elementu nebo Vložit text do elementu.

Pokud jste vložili atribut, zadejte jeho jméno.

V obou případech pak zapněte v dialogu přepínač Vazba na proměnou resp. Konstantní hodnota a zadejte proměnnou resp. konstantu, jejichž hodnota se má v atributu nebo v textu objevit. Řetězcovou konstantu zadejte bez uvozovek či apostrofů.

Poznámka: Proměnné klienta či serveru lze použít v DADu ještě v jiném významu: jako součást SQL dotazu či omezující podmínky pro výběr záznamů pro export.

Proměnné klienta a serveru

Pokud s XML souborem pracuje klient, pak údaje v DAD lze propojovat s globálními proměnnými klienta (např. pro PHP je postup popsán na straně Popis klientských proměnných).

Pokud s XML souborem pracuje server, pak údaje v DAD lze propojovat s proměnnými deklarovanými v té proceduře uložené na serveru, která volá funkci pro práci s XML (resp. v globální deklaraci pomocí Module_globals).

V obou případech se jména proměnných píší bez jakékoliv dodatečné dekorace (POZOR! liší se to od použití klientských proměnných v SQL dotazu či podmínce!): před klientské proměnné se nedává dvojtečka, identifikátory se neuzavírají do obrácených apostrofů.

DAD bez tabulek a dotazů

Krajním případem využití výše popsaných nástrojů je vytvoření DAD, který neobsahuje dotaz ani žádnou tabulku. Takový DAD přenáší data pouze mezi XML souborem a proměnnými. V tomto případě DAD navrhněte jako analytický a nevkládejte do něj odkaz na žádnou tabulku.