602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vazba dat v XML na data v aplikaci

Práce databázové aplikace s XML soubory znamená v první řadě přenášení dat uložených v databázi do a z XML souborů.

Hodnoty vyskytující se opakovaně v XML souboru obvykle odpovídají určitým sloupcům v záznamech databáze. Hodnoty vyskytující se v XML souboru pouze jednou však v mnoha případech není potřeba propojovat s databází - stačí je přenést při importu XML souboru do proměnné a přímo zpracovat v aplikaci, nebo při exportu připravit v proměnné a zapsat do XML souboru.

Specifikace formátu XML souboru často požadují, aby se v určitých atributech vyskytovala určitá konkrétní hodnota. Například v SOAP se často vyskytuje mustUnderstand="1". Takovéto hodnoty nemá smysl zapisovat do databáze. Lepší je zadat v DAD konkrétní hodnotu pro export a při importu kontrolovat výskyt této hodnoty.

XML rozšíření umožňuje proto propojit údaj z XML souboru jedním ze tří způsobů:

Při návrhu DAD je nutno pro hodnotu libovolného atributu nebo textu uvnitř elementu stanovit, kterým z těchto způsobů je propojen s databázovou aplikací (dialogy Vlastnosti XML textu a Vlastnosti XML atributu obsahují tři přepínače, z nichž jeden musí být vybrán).

Atributy, které se mají při importu ignorovat, stačí neuvést v DAD.

Formát dat

Formátování vstupních resp. výstupních dat v XML textu je popsáno na stránce Formát elementárních dat. Pro většinu typů vyhovuje formát implicitní, někdy je však třeba upravit DAD pro akceptování různých zápisů (převážně) datumu a času. Nelze-li analyzovat formát dat pomocí tohoto jednoduchého nástroje, musí se použít obecný překlad pomocí SQL funkce (tlačítko Překlad v dialozích Vlastnosti XML textu a Vlastnosti XML atributu).

Seznam subsekcí: