Set_application

c/c++pascal

BOOL [cd_]Set_application([cdp_t cdp], const char * applname);
function [cd_]Set_application([cdp : cdp_t]; applname : PChar) : Boolean;

Parametry

applname jméno aplikace
[cdp kontextová proměnná klienta]

Popis

Funkce Set_application volí, se kterou aplikací se bude v dalším pracovat. Volba aplikace provedená touto funkcí platí až do dalšího volání Set_application.

Doporučujeme volat Set_application ihned po provedení funkce Login. Použití - viz kostra aplikace v externím jazyce.

Pokud je potřeba současně číst i strukturu a obsah složek (folderů) aplikace a údaje o čase změny definice objektu, použijte funkci Set_application_ex.

Hodnota funkce

Funkce vrací FALSE, pokud se ji požadovanou aplikaci podařilo nalézt a otevřít, při chybě vrací TRUE.

Viz