602SQL-Úplná dokumentace Index  

Sbírka dotazů – str. 10

Příklad 18

Zadání: Vyberte firmy, které mají faktury za více než 10000,- Kč.

Popis řešení: Zvolíme opět řešení se subdotazem. Subdotaz pro každou firmu spočte její faktury. Pak už stačí subdotaz porovnat s konstantou 10000.

SQL:

 SELECT A.nazev
 FROM Firmy A
 WHERE 10000 < (SELECT SUM(castka)
         FROM Faktury B
         WHERE A.cislo=B.firma)

Poznámky:

a) Zde použitý subdotaz se odlišuje od subdotazů v předešlých příkladech – pro každý záznam tabulky Firmy má subdotaz jinou hodnotu.

b) Pokud bychom chtěli vypsat tytéž firmy a jejich obraty, musíme použít variantu dotazu bez subdotazu:

 SELECT A.nazev, SUM(B.castka) AS suma
 FROM Firmy A, Faktury B
 WHERE A.cislo=B.firma
 GROUP BY B.firma
 HAVING 10000 < SUM(B.castka)

c) Všimněte si, že dotaz se subdotazem je editovatelný, zatímco dotaz s propojením nikoliv. Navíc tento dotaz není napsán podle normy SQL (za SELECT může stát jen výraz z GROUP BY nebo agregační funkce) a to, že jej lze přeložit, je rozšíření 602SQL serveru, se kterým je ale nutné pracovat opatrně - v tomto příkladu má smysl použít jméno firmy místo čísla firmy, protože víme, že si odpovídají 1:1 (že nejsou duplicity v názvech firmy). Aby dotaz splňoval normu, muselo by se upravit GROUP BY na:

 GROUP BY B.firma,A.nazev

d) Obdobný výsledek lze získat také s využitím subdotazu ve FROM:

 SELECT nazev, suma
 FROM Firmy A JOIN (SELECT firma,SUM(castka) AS suma
           FROM Faktury B
           GROUP BY B.firma)
       ON (A.cislo=B.firma)
 WHERE 10000 < suma

e) Obdobný výsledek lze získat také s využitím subdotazu v SELECT, pro omezení je však třeba tentýž subselect použít i ve WHERE:

 SELECT A.nazev, (SELECT SUM(castka)
          FROM Faktury B
          WHERE A.cislo=B.firma) AS suma
 FROM Firmy A
 WHERE (SELECT SUM(castka)
     FROM Faktury B
     WHERE A.cislo=B.firma) > 10000