602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_field_name

PHP

string wb_field_name( resource cursor, integer column_number )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru vrácený funkcí wb_exec nebo wb_psql_execute.
column_number
Pořadové číslo sloupce, jehož název má být vrácen. Číslování začíná od jedné.


Popis

Funkce vrací název sloupce určeného pořadovým číslem v kurzoruNávratová hodnota

Řetězec se jménem sloupce nebo FALSE v případě výskytu chyby.Příklad

Zjištění názvu třetího sloupce v kurzoru $kurzor:

  $vysledek = wb_field_name($kurzor,3);
  if( $vysledek==FALSE ) { /* ošetření chyby */ }
  else { echo "jmeno sloupce: ",$vysledek; }