602SQL-Úplná dokumentace Index  

Struktura pracovních tabulek pro došlé zásilky

Pracovní tabulky (defaultně se nacházejí v systémové aplikaci _SYSEXT, není-li pomocí parametru profilu InBoxAppl řečeno jinak) je zakázáno editovat - změna struktury způsobí nefunkčnost přijímání pošty. Potřebujete-li přidat další sloupce s dodatečnými informacemi, vytvořte si novou tabulku a relačně ji připojte přes sloupec ID.

Nové záznamy se do tabulek vkládají automaticky, mazat je lze nejlépe pomocí funkce MailBoxDeleteMsg s příznakem delrec = TRUE nebo běžnými databázovými operacemi.

Sloupce typu řetězec znaků a CLOB (např. Subject nebo Body) používají kódování shodné se systémovým kódováním SQL serveru. Při příjmu zásilek se jejich obsah překóduje (v případě POP3 pošty například z kódu ISO-8859-2).

Tabulka s informacemi o došlých zásilkách

Informace o došlých zásilkách se ukládají do tabulky _INBOXMSGS (není-li pomocí parametru profilu InBoxMessages řečeno jinak). Pokud tato tabulka neexistuje, vytvoří se automaticky při otevření poštovní schránky nebo pomocí SQL funkce MailCreInBoXTables. Aplikace může získat číslo a jméno tabulky pomocí funkce MailGetInBoxInfo.

Tabulka má následující formát:

  Sloupec Typ Popis
1 ID INT Serverem vytvořené unikátní číslo, slouží k identifikaci zásilky a jako reference do tabulky připojených souborů.
2 Subject CHAR(80) Věc zásilky
3 Sender CHAR (64) Adresa odesílatele
4 Recipient CHAR (64) Adresa příjemce
5 CreDate DATE Datum vytvoření zásilky (ne čas vložení tohoto záznamu!)
6 CreTime TIME Čas vytvoření zásilky
7 RcvDate DATE Datum přijetí zásilky
8 RcvTime TIME Čas přijetí zásilky
9 Size INT Délka textu dopisu; je-li rovna nule, zásilka neobsahuje dopis, je-li rovna NONEINTEGER, zásilka obsahuje dopis, ale ze seznamu zásilek (bez stažení celé zásilky) nelze zjistit jeho délku.
10 FileCnt SMALLINT Počet připojených souborů; pokud zásilka neobsahuje připojené soubory, je vždy rovno nule, pokud obsahuje soubory, pak: pro Mail602 je zde uveden počet souborů, pro ostatní je zde NONESHORT (v SQL NULL), protože přesný počet nelze ze seznamu zásilek (bez stažení celé zásilky) zjistit. Doplní se až po stažení dodatečných informací (buď funkcí MailBoxLoad s parametrem MBL_FILES nebo funkcí MailBoxGetFilInfo)
11 Flags INT Příznaky zásilky
      1 Zásilka je doporučená
      4 Zásilka má nízkou prioritu
      8 Zásilka má vysokou prioritu
      16 Zásilka má "Osobní" citlivost
      32 Zásilka má "Soukromou" citlivost
      64 Zásilka má "Důvěrnou" citlivost
      512 Zásilka už byla otevřená
      1024 Zásilka je fax
      2048 Zásilka je ve vzdálené poštovní schránce
12 Stat CHAR Stav zásilky
      0 Nová zásilka, zásilka přibyla ve schránce od posledního volání funkce MailBoxLoad
      1 Stará zásilka, informace o zásilce byla získána už při minulém volání funkce MailBoxLoad
      2 Zásilka je smazaná, už není v poštovní schránce
13 MsgID BINARY(64) Unikátní ID zásilky, slouží k vyhledávání zásilky v poštovní schránce.
14 Body CLOB Text dopisu ze zásilky, načítá pouze na explicitní žádost (buď funkcí MailBoxLoad s parametrem MBL_BODY nebo funkcí MailBoxGetMsgEx).
15 Addresses CLOB Seznam všech adresátů ve formátu TO: jméno
a/nebo (v případě "na vědomí") ve formátu CC: jméno
16 Profile CHAR (64) Jméno profilu, pod kterým byl záznam vytvořen; to je kvůli případu, když víc aplikací stahuje poštu pod různými profily.
17 Header CLOB Hlavička zásilky

Struktura tabulky _INBOXMSGS se změnila ve verzi 7.0d (přibyly poslední 3 sloupce). Konverze na novou strukturu proběhne automaticky.

Tabulka s informacemi o připojených souborech

Informace o připojených tabulkách se ukládají do tabulky _INBOXFILES (není-li pomocí parametru profilu InBoxFiles řečeno jinak). Pokud tato tabulka neexistuje, vytvoří se automaticky při otevření poštovní schránky nebo pomocí SQL funkce MailCreInBoXTables. Aplikace může získat číslo a jméno tabulky pomocí funkce MailGetInBoxInfo. Tabulka má následující formát:

  Sloupec Typ Popis
1 ID INT ID záznamu o zásilce z tabulky _INBOXMSGS.
2 Name CHAR (254) Jméno souboru
3 Size INT Velikost souboru
4 Fdate DATE Datum vytvoření souboru
5 FTime TIME Čas vytvoření souboru