602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz CREATE GROUP (SQL)

příkaz_CREATE_GROUP ::= CREATE [ IF NOT EXISTS ] GROUP jméno_skupiny

Popis

Příkaz CREATE GROUP vytvoří na SQL serveru novou skupinu uživatelů zadaného jména.

Maximální délka jména skupiny je 31 znaků. Skupina musí mít unikátní jméno v rámci databáze. Pokud skupina zadaného jména již existuje, pak je-li použita klauzule IF NOT EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastatane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

Vytvářet skupiny může provozní nebo bezpečnostní správce nebo ti, kterým to tito správcové explicitně povolili.

Příklad použití:

Vytvoření uživatele XUSER s heslem X, skupiny XGROUP a zařazení uživatele do skupiny

CREATE USER xuser PASSWORD 'x';

CREATE GROUP xgroup;
CALL Set_membership('xuser', CATEG_USER, 'xgroup', CATEG_GROUP, TRUE);

Viz