602SQL-Úplná dokumentace Index  

Funkce POSITION (SQL)

POSITION(str IN str2)

Funkce hledá řetězec nebo text str v řetězci nebo textu str2. Funkce vrací nulu, pokud řetězec nenašla, nebo první pozici, v níž se str str2 nachází, počítáno od jedné.

Je-li str prázdný řetězec, funkce vrací 1, je-li str2 prázdný řetězec, funkce vrací 0.

Při hledání řetězce se hledá bez ohledu na velikost písmen, pokud str2 je typu ignorujícího velikost písmen.

Odchylky od Intermediate level směrem k Full level nebo k SQL 3

Odlišnosti od normy


Příklad použití:

funkce, která vrátí pozici první mezery v parametru

FUNCTION PRVNIMEZERA (strpar CHAR (100)) RETURNS INT;
BEGIN
  RETURN (POSITION(' ' IN strpar));
END

Viz