602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602Connection

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

Component, IDbConnection

Vlastnosti

string ConnectionString {get; set;}

Řetězec potřebný pro aktivaci spojení, může obsahovat tyto položky:
SERVERNAME=jméno serveru Povinná položka, jméno zaregistrovaného SQL serveru
SCHEMANAME=jméno aplikace Jméno databázové aplikace (schématu) v níž se hledají databázové objekty a v jejímž kontextu se provádí všechny SQL příkazy. Není-li specifikováno, je třeba uvádět jméno aplikace v SQL příkazech explicitně (jako prefix objektu).
USERNAME=jméno uživatele Jméno uživatele databáze, od jména uživatele jsou odvozena přístupová práva k objektům uloženým v databázi, není-li použito bude se komponenta připojovat k databázi jako anonymní uživatel.
PASSWORD=heslo Heslo uživatele databáze
LOGINPROMPT=TRUE | FALSE Příznak zda zobrazovat přihlašovací dialog. Má-li hodnotu true, zobrazí se při aktivaci spojení s SQL serverem dialog pro zadání uživatelského jména a hesla. Má-li hodnotu false, provede se přihlášení k SQL serveru podle hodnot vlastností UserName a Password.
CULTURE=kod jazyka Definuje jazyk, ve kterém bude data provider zobrazovat texty v dialozích a hlášeních

int ConnectionTimeout {get;}

Nepodporováno.

string ServerName {get; set;}

Jméno zaregistrovaného 602SQL serveru, povinný údaj. Nahrazuje vlastnost Database.

string DesignServerName {get; set;}

Jméno serveru pro design time. Je-li vlastnost nastavená, tak nezávisle na hodnotě ostatních vlastností (ServerName, UserName, Password, ...), zaktivuje spojení se specifikovaným SQL serverem a umožní tak během vývoje aplikace získávat od serveru potřebné informace jako seznamy databázových tabulek, seznamy jmen a typů sloupců databázových tabulek seznamy jmen a typů parametrů SQL příkazů a uložených procedur apod. V runtimu se hodnota vlastnosti ignoruje. SQL server musí být zaregistrovaný.

string SchemaName {get; set;}

Jméno databázové aplikace (schématu) v níž se hledají databázové objekty a v jejímž kontextu se provádí všechny SQL příkazy. Není-li specifikováno, je třeba uvádět jméno aplikace v SQL příkazech explicitně (jako prefix objektu).

string UserName {get; set;}

Jméno uživatele databáze, od jména uživatele jsou odvozena přístupová práva k objektům uloženým v databázi, není-li použito bude se komponenta připojovat k databázi jako anonymní uživatel.

string Password {get; set;}

Heslo uživatele UserName.

bool LoginPrompt {get; set;}

Příznak zda zobrazovat přihlašovací dialog. Má-li hodnotu true, zobrazí se při aktivaci spojení s SQL serverem dialog pro zadání uživatelského jména a hesla. Má-li hodnotu false, provede se přihlášení k SQL serveru podle hodnot vlastností UserName a Password.

string Who_am_I {get;}

Vrací jméno přihlášeného uživatele.

string Culture {get; set;}

Definuje jazyk, ve kterém bude data provider zobrazovat texty v dialozích a hlášeních. Jazyk se zadává prostřednictvím zkratky, kterou definuje RFC1766. V současné verzi jsou k dispozici texty pro:
cs čeština en angličtina

bool Active{get:}

Vrací příznak zda je spojení aktivní. Nahrazuje vlastnost State z rozhraní

cdp_t cdp {get;}

Kontextová proměnná klienta, je potřebná pro přímé volání funkcí z 602SQL API.

byte CharSet {get;}

Vrací identifikaci systémového jazyka a znakové sady serveru viz Rozlišení jazyka u znakových řetězců

int Sz_error{get;}

Číslo chyby, ke které došlo při poslední databázové operaci.

int Sz_warning{get;}

Číslo varování, které bylo vydáno při posledním databázové operaci.Konstruktor

SQL602Connection()
SQL602Connection(string sConnString)

Parametrem je řetězec sConnString potřebný pro aktivaci spojení, inicializuje vlastnost ConnectionStringMetody

void Open()

Otevře spojení s databází podle parametrů v ConnectionString.

SQL602Tranasction BeginTransaction()

Metoda zahájí transakci. Nemá žádné rozšíření ani výhodu oproti SQL příkazu START TRANSACTION. Transakce nemá smysl používat v odpojených datasetech.

void Close()

Ukončí spojení s databází.

SQL602Command CreateCommand()

Alternativný způsob konstrukce třídy SQL602Command.

ChangeDatabase()

Nepodporováno.Příklad

Spojení lze inicializovat dvěma způsoby, jednak prostřednictvím vlastnosti ConnectionString např.:

SQL602Connection Conn = new SQL602Connection("SERVERNAME=win95test; SCHEMANAME=TestDOTNET; USERNAME=Pepa; PASSWORD=hesloPepy");
Conn.Open();

Druhou možností přímé nastavení příslušných vlastností:

SQL602Connection Conn = new SQL602Connection();
Conn.ServerName = "win95test";
Conn.SchemaName = "TestDOTNET";
Conn.UserName   = "Pepa";
Conn.Password   = "hesloPepy";
Conn.Open();