602SQL-Úplná dokumentace Index  

CDK - automatické konverze znakových sad

Znakové sady a kódování

Každá 602SQL databáze má od doby svého vzniku pevně definovanou znakovou sadu, a očekává, že veškerá komunikace s ním bude probíhat pomocí této sady. Problém může nastat, když externí rozhraní (jako CDK) komunikuje se serverem, který má jinou znakovou sadu než počítač, na němž běží program používající CDK komponenty (např. klientem jsou česká Windows (kódování WinCP1250), server je spuštěn na Linuxu s kódováním ISO-8859-2). V tomto případě by SQL příkazy obsahující diakritiku zaslané SQL serveru byly odmítnuty jako nečitelné a naopak komponenty čtoucí např. jména objektů s diakritikou vracely řetězce nečitelné pro Windows.

Automatické konverze

Na situaci zmíněnou výše reagují CDK komponenty tím, že automaticky překládají řetězce směřující směrem na SQL server z kódování klientského počítače (nazývejme lokální kódování) do kódování SQL serveru (nazývejme systémové kódování) a naopak.

Automatické překódování (konverze) se uplatní v následujících případech:

Směr CDK --> SQL server:

Pro ostatní výjimečné případy lze použít metodu ToSysCharSet komponenty TSQL602Connection.

Směr SQL server --> CDK:

Pro ostatní výjimečné případy lze použít metodu ToLocale komponenty TSQL602Connection.