602SQL-Úplná dokumentace Index  

Popis sloupce ve struktuře t_specif

Sloupec v databázové tabulce je popsán svým typem a případně i dalšími údaji závislými na typu. Tyto údaje jsou předávány ve variantní struktuře t_specif:

union t_specif 
{ tobjnum domain_num; 
 struct            
 { sig8 scale;   
  uns8 precision; 
 };
 struct
 { uns16 length; 
  uns8 charset;
  uns8 ignore_case : 1;
  uns8 wide_char  : 2;
 };
};

Tuto strukturu vracejí funkce cd_Enum_attributes_ex a cd_Attribute_info_ex a vyžadují funkce SQL_host_execute nebo SQL_host_prepare. Jednotlivé složky struktury mají tento význam:

Složka Použití pro typy Význam
domain_num Domény Číslo objektu typu doména
scale Přesné číselné typy Počet desetinných míst
precision Přesné číselné typy Přibližný počet platných číslic
length Znakové a binární řetězce s omezenou délkou Délka resp. maximální délka
charset Znakové řetězce Kód znakové sady
ignore_case Znakové řetězce Příznak ignorování velikosti písmen při porovnávání
wide_char Znakové řetězce Příznak 16-bitových znaků (unicode, tj. typ NCHAR)