602SQL-Úplná dokumentace Index  

Programování klientských aplikací 602SQL serveru

Databázové aplikace využívající 602SQL server se dají vytvářet také přímo v externích programovacích jazycích. Knihovny a nástroje šířené v 602SQL jsou určeny pro vývojová prostředí Borland C++, Microsoft Visual C/C++, Borland Pascal a Delphi / Kylix. Univerzální nástroje, jako JDBC driver nebo ODBC driver, jsou využitelné ve velkém množství dalších prostředí.

Přehled variant aplikací spolupracujících s 602SQL

Rozhraní mezi aplikací a 602SQL serverem lze vytvořit na různých úrovních komunikace:

  1. prostřednictvím specializovaných funkcí klientského API;
  2. prostřednictvím specializovaných tříd a komponent zapouzdřujících klientské API;
  3. pomocí univerzálních rozhraní ODBC, JDBC apod.

Pro jazyky C/C++ a Pascal 602SQL podporuje všechny úrovně. Níže jsou popsány vlastnosti jednotlivých úrovní.

Komunikace prostřednictvím funkcí klientského API

602SQL nabízí klientské rozhraní (API) skládající se z funkcí, jejichž voláním se aplikace může například přihlásit na server, položit SQL dotaz, číst data z databáze nebo je zapisovat.

Ke zpřístupnění těchto funkcí (a souvisejících definic typů a konstant) stačí do aplikace v jazyce C/C++ začlenit definiční soubor (header files) wbkernel.h, v jazyce Pascal/Deplhi použít unit krnl602_10.pas.

Komunikace prostřednictvím tříd a komponent zapouzdřujících API 602SQL

Nad vrstvou API funkcí byla vytvořena množina komponent pro Delphi (tzv. CDK komponenty), jejichž hlavním účelem je zjednodušit vytváření aplikace komunikující s 602SQL. Tyto třídy a komponenty neobsahují nic, co by se nedalo vytvořit pomocí API funkcí, zapouzdřují však často používaný kód, snižují pracnost programátorské práce a omezují riziko vzniku chyb.

Obdobná vrstav pro jazyk C/C++ není zatím k dispozici.

Komunikace pomocí univerzálních rozhraní a komponent

Při využití univerzálních rozhraní aplikace nevolá API funkce 602SQL, nýbrž buď funkce těchto rozhraní (např. ODBC).

Uživatelské rozhraní se při využití ODBC a JDBC vytvoří kompletně pomocí prostředků vizuálního programování nabízených vývojovým prostředím aplikace.

Knihovny 602SQL

Funkce API 602SQL, které může volat aplikační program, jsou pro Windows obsaženy v dynamické knihovně 602krnl10.dll. Tyto knihovny dále využívá knihovnu 602sec9.dll (devítka v názvu je ve verzi 10 správně). Pro Linux jsou všechny funkce obsaženy v lib602krnl10.so a tato knihovna využívá služeb knihovny lib602sec10.so.

Všechny knihovní funkce vyžadují pod Windows způsob předávání parametrů označovaný __stdcall C/C++, resp. stdcallPascalu. Na Linuxu se používá volací konvence C.

ODBC driver pro přístup do 602SQL používá vlastní knihovny. ODBC driver se instaluje v rámci 602SQL automaticky, lze jej však nainstalovat i samostatně volbou v instalačním programu, resp. jako součást vlastního instalačního programu.

Pro speciální účely jako spolupráce s poštou, fulltextové služby apod. se využívá ještě řada dalších knihoven, autoři databázových aplikací však nevolají jejich funkce přímo.

Seznam subsekcí: