602SQL-Úplná dokumentace Index  

Aritmetické výrazy (SQL)

V aritmetických výrazech lze používat binární operátory + pro sčítání čísel, - pro odečítání, * pro násobení, / pro dělení, DIV pro celočíselné dělení a MOD pro zbytek po celočíselném dělení. Lze také používat unární minus - pro obrácenou hodnotu.

Priorita aritmetických operátorů je obvyklá:

 1. *,/,DIV a MOD (násobení, dělení, celočíselné dělení a zbytek po dělení)
 2. unární - , binární + a - (sčítání a odečítání)
Prioritu lze změnit uzávorkováním pomocí kulatých závorek.

Při vyhodnocování výrazů dochází k implicitním konverzím typů operandů v rámci numerických typů. Konverze probíhá vždy na typ s vyšším rozsahem, tedy postupně TINYINT na SMALLINT na INTEGER na BIGINT na REAL.


Rozšíření jazyka SQL proti normě

Příklad:

V dotazu je ukázáno několik kombinací aritmetických výrazů nad datumem a čísly

SELECT Faktury.castka AS ČÁSTKA,
     (CURRENT_DATE-dat1-14) AS POČET_DNÍ,
     (CURRENT_DATE-dat1-14)*0.01*castka AS PENÁLE,
     castka+(CURRENT_DATE-dat1-14)*0.01*castka AS CELKEM,
     Firmy.nazev AS NÁZEV,
     Faktury.cislo AS FA_ČÍSLO
 FROM Faktury, Firmy
 WHERE Faktury.firma=Firmy.cislo
  AND (Faktury.zaplaceno IS NULL AND 
     Faktury.dat1<=CURRENT_DATE-14 AND
     Faktury.druh=2)