602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz RENAME (SQL)

příkaz_RENAME ::= RENAME kategorie [schéma.]jméno_objektu TO nové_jméno_objektu
kategorie ::= TABLE | VIEW | DOMAIN | SEQUENCE | TRIGGER | PROCEDURE | FUNCTION | SCHEMA | USER | GROUP | ROLE

Příkaz RENAME přejmenuje objekt jménem jméno_objektu ve schématu schéma zadané kategorie na nové_jméno_objektu. Pro kategorie USER, GROUP a SCHEMA se neuvádí schéma, pro ostatní kategorie, pokud schéma není uvedeno, uvažuje se objekt v otevřeném schématu.

Pokud objekt zadaného jména již existuje, dojde k chybě - nastane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY). Pokud uživatel nemá právo modifikovat přejmenovávaný objekt nebo objekt související (např. trigger), nastane chybový sqlstate W0129 (NO_RIGHT).

Pro zajištění funkčnosti aplikace po přejmenování objektu je třeba změnit staré jméno objektu na nové všude tam, kde je použito. Tento úkol provede zčásti SQL server a zčásti zůstává na autorovi aplikace. Detaily jsou popsány na stránce o přejmenovávání objektů.

Přejmenování tabulky se provádí v jedné transakci a po jeho provedení je transakce ukončena.

Příklad použití

Změnit jméno tabulky z Testovaci v aplikaci Test na Table_abc v aktuální aplikaci.

RENAME TABLE Test.Testovaci TO Table_abc

Viz