602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_get_lob_mode

PHP

integer wb_get_lob_mode(resource cursor)


Parametry

cursor
Otevřený kurzor (výsledek SQL dotazu), tj. výsledek volání funkce wb_exec nebo wb_psql_execute.


Popis

Zjistí aktuální mód čtení LOBů z otevřeného kurzoru cursor, možné hodnoty jsou:

Mód čtení LOBů z otevřeného kurzoru lze změnit funkcí wb_set_lob_mode.Návratová hodnota

Aktuální mód čtení LOBů z kurzoru, tj. buď WB_LOBMODE_DIRECT, nebo WB_LOBMODE_RESOURCE. V případě chyby (např. hodnota parametru cursor není otevřený kurzor) vrací FALSE.Příklad

Zjištění módu čtení LOBů:

$cursor=wb_exec($connection,"SELECT clob_column FROM clob_table WHERE id=1");
if( wb_get_lob_mode($cursor)==WB_LOBMODE_RESOURCE ) echo "Mod WB_LOBMODE_RESOURCE\n";
else echo "Mod WB_LOBMODE_DIRECT";