602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přiřazovací příkaz SET (SQL)

přiřazovací_příkaz ::= SET cíl_přiřazení = výraz;

Příkaz vyčíslí hodnotu výrazu a přiřadí ji do cíle přiřazení. Cílem přiřazení může být lokální proměnná, parametr, proměnná klienta, dynamický parametr (ODBC API) nebo sloupec (i s případným indexem, znakem # nebo dvojindexem pro speciální typy).

Nejsou-li typy výrazu a cíle přiřazení stejné, pak

Terminologická poznámka: V SQL se používá ještě konverze explicitní pomocí funkce CAST.

Příklad: přiřazení konstanty do lokální proměnné

 DECLARE EmiPath CHAR(30);
 DECLARE TypAdr CHAR(20);
 
 SET EmiPath='p:\mail';
 SET TypAdr='Internet';

Příklad: přiřazení hodnoty výrazu do sloupce tabulky

TRIGGER DatTabControlUpd AFTER UPDATE OF dat1 ON Castab
REFERENCING NEW AS novarad
      OLD AS stararad
FOR EACH ROW 
BEGIN
 SET novarad.kolikdni=CAST(Abs(novarad.dat1-stararad.dat1) AS INT);
END

Příklad: přiřazení hodnoty výrazu do výstupního parametru

PROCEDURE `TESTPATH`(INOUT path CHAR(250));
// nekončí-li zadaná cesta lomítkem, přidej ho
BEGIN
 IF SUBSTRING(path FROM CHAR_LENGTH(path) FOR 1) <> '/' THEN 
  SET path = path||'/';
 END IF;
END