602SQL-Úplná dokumentace Index  

SQL602Exception

C#

Assembly

Software602.SQL602DataProvider

Implementuje třídy a rozhraní

System.Exception

Vlastnosti

SQL602Connection Connection {get; set;}

Spojení na databázi.

int Err {get;}

Kód chyby 602SQL nebo interní chyby 602SQLDataProvideru (X602_...).

string Message {get;}

Kompletní text chyby.

object Component {get;}

Komponenta, na které k výjimce došlo.

string ComponentName {get;}

Jméno komponenty, na které k výjimce došlo.

object Owner {get;}

Vlastník komponenty, na které k výjimce došlo.

string OwnerName {get;}

Jméno vlastníka komponenty, na které k výjimce došlo.

object ParentForm {get;}

Okno obsahující komponentu, na které k výjimce došlo.

string Function {get;}

Jméno funkce z 602SQL API, jejíž volání způsobilo chybu.Konstanty

X602_NOPROPERTY800Komponenta nemá nastavenou nezbytnou vlastnost
X602_CONNOTOPEN801Operaci nelze provést, SQL602Connection není otevřená
X602_CONNSTRSYNTAX802SQL602Connection.ConnectionString má chybnou syntaxi
X602_INVALIDARGV803Parametr SQL příkazu má nepřípustnou hodnotu
X602_INVALIDARGT804Parametr SQL příkazu má nepodporovaný typ
X602_UNICONVFAILED805Chyba při konverzi ASCII / UNICODE
X602_COLNOTFOUND807Specifikovaný sloupec ve zdrojové tabulce / dotazu není
X602_UNSUPCOLMETH808Metoda SQL602DataReader.GetBytes, SQL602DataReader.GetChars nebo SQL602DataReader.GetGuid, byla zavolána na neodpovídající typ sloupce.
X602_RECORDNOTFOUND809Záznam, který má být aktualizován nebyl v databázi nalezen.
X602_PARAMEXISTS810Přidávaný parametr SQL příkazu už v seznamu parametrů existuje.
X602_RETURNVALXISTS811V seznamu parametru uložené procedury už existuje parametr, který reprezentuje funkční hodnotu.
X602_NOTLOGGED812Uživatel stornoval přihlašovací dialog.
X602_TABLENOTCORRESP813Aktualizovaná tabulka neodpovídá zdrojovému DataAdapteru, chyba může nastat v případě:
DataAdapter1.Fill(dataSet, "Tabulka1");
DataAdapter2.Fill(dataSet, "Tabulka2");
.
DataAdapter1.Update(dataSet, "Tabulka2");


Příklad

 try 
 {
  OpenConnection();
  if (conn.Active)
  {
   ...
  }
 }
 catch (SQL602Exception ex)
 { Console.WriteLine(ex.Message);}
  finally 
  { conn.Close(); }
 }