602SQL-Úplná dokumentace Index  

Databázové tabulky

Databázové tabulky slouží k uložení dat na serveru. Každá tabulka má pevně danou strukturu: jistý počet sloupců (max. 255 do verze serveru 9.0, 65535 od verze 9.5) určených typů. Kromě toho se k tabulce vztahují pravidla integritních omezení a referenční integrity a indexy.

Informace o struktuře tabulek lze získat pomocí systémových dotazů _IV_TABLE_COLUMNS, _IV_INDICIES, _IV_CHECK_CONSTRAINS a _IV_FOREIGN_KEYS.

Každá tabulka je označena jménem a patří (kromě systémových tabulek) do některého schématu.

Tabulky se vytvářejí příkazem CREATE TABLE a ruší se příkazem DROP TABLE. Strukturu a vlastnosti tabulky lze měnit příkazy ALTER TABLE, CREATE INDEX a DROP INDEX.

Stav záznamu v tabulce

Každá databázová tabulka se skládá ze záznamů. Na fyzické úrovni jsou záznamy v tabulce v jednom ze tří stavů:

Z pohledu jazyka SQL jsou v tabulce pouze platné záznamy.

Příkaz DELETE a API funkce Delete ruší platný záznam. V závislosti na nastavení příznaků kompatibility se tento záznam stane buď zrušeným záznamem nebo uvolněným záznamem.

Všechny zrušené záznamy v tabulce změní na uvolněné záznamy API funkce Free_deleted.

Zrušené záznamy, které nebyly dosud uvolněny, lze obnovit voláním API funkce Undelete.

API funkce Compact_table provede zkompaktnění tabulky - přemístí záznamy tak, že po skončení akce nejsou v tabulce před platnými záznamy žádné uvolněné ani zrušené záznamy a tabulka zabírá minimum místa (na "konci" tabulky může být malý počet volných záznamů).

Na řídícím panelu vývojového prostředí lze počty záznamů jednotlivých druhů v určité tabulce zjistit pomocí akce Statistika tabulky. Obnovit zrušené záznamu interaktivně lze při speciálním otevření tabulky, kdy se v gridu objeví sloupec Deleted?, který umožňuje měnit stav záznamu.

Prostor, který tabulka zabírá v databázovém souboru (včetně slouipců proměnné délky a indexů) lze získat systémovým dotazem _IV_TABLE_SPACE.

Seznam subsekcí: