602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_psql_prepare

PHP

resource wb_psql_prepare( resource connection, string statement )


Parametry

connection
Otevřené spojení na SQL server, tj. výsledek volání funkce wb_connect, resp. wb_pconnect. Povinný parametr.
statement
Zdrojový text SQL příkazu, který má být touto funkcí připraven k provedení. Text může obsahovat parametry SQL příkazu. Povinný parametr.


Popis

Funkce připraví k provedení SQL příkaz, jehož zdrojový text byl předán v parametru statement.

Zdrojový text SQL příkazu může být parametrizovaný, a to tak, že pozice parametrů se v textu příkazu označí znakem otazník "?". Poté, co je SQL příkaz připraven k provedení, lze zjišťovat funkcí wb_psql_param_count počet parametrů v SQL příkazu, funkcí wb_psql_param_info informace o parametrech (jako např. směr přenosu hodnoty parametru, typ parametru apod.), funkcí wb_psql_send_param odeslat hodnoty IN parametrů, případně funkcí wb_psql_drop_params dříve odeslané hodnoty IN parametrů vymazat (stornovat).

Připravený SQL příkaz lze funkcí wb_psql_execute provést.

Až není připravený SQL příkaz dále potřebný, lze jej funkcí wb_close "zavřít", tj. uvolnit zdroje v PHP modulu a v SQL serveru, které jsou tímto prepared SQL příkazem blokovány. Není nutno nepotřebné prepared SQL příkazy explicitně uzavírat, PHP modul se o jejich uzavření postará automaticky, nejpozději po ukončení provádění PHP skriptu.Návratová hodnota

Identifikátor připraveného SQL příkazu (resource handle) při úspěchu, FALSE při chybě.Příklad

Příprava SQL příkazu se dvěma parametry k provedení, první je OUT parametr, druhý je IN parametr:

$psql=wb_psql_prepare($connection,"SELECT name INTO ? FROM Person WHERE ID=?");    

Viz