602SQL-Úplná dokumentace Index  

PHP modul (všeobecné informace)

PHP modul pro 602SQL je sdílená knihovna (php_602sqlxx.dll pro Windows, php_602sqlxx.so pro Linux), která umožňuje přistupovat k 602SQL serverům z jazyka PHP. Po jejím načtení do PHP (viz níže) je možné v PHP používat nové funkce s prefixem wb_, jejichž seznam je uveden na konci této stránky.

Instalace modulu

Předpokládá se nainstalovaný a fungující 602SQL Server, stejně jako nainstalované a fungující PHP, oboje pro daný OS (Linux či Windows)

Aby bylo PHP schopné modul načíst, jsou potřebné dva kroky:

Adresář s PHP moduly i adresář, v němž je soubor php.ini lze zjistit PHP příkazem phpinfo().

Konfigurační parametry v PHP.INI

Tyto parametry lze nastavit v souboru PHP.INI. U každého parametru uvádíme i jeho standardní hodnotu, tj. hodnotu, která bude použita v případě, že tento parametr není v PHP.INI uveden.

Příklad

Část souboru PHP.INI s konfiguračními parametry PHP modulu php_602sql:

[602SQL]
wb_longreadlen = 4096
wb_binmode = WB_CONVERT
wb_datestring = 0
wb_max_links = -1
wb_max_persistent = -1
wb_allow_persistent = 1   

Informace o verzi PHP modulu

Informace o verzi PHP modulu jsou k dispozici prostřednictvím čtyř konstant typu int, a to PHP_602SQL_VERSION_MAJOR, PHP_602SQL_VERSION_MINOR, PHP_602SQL_VERSION_PATCH a PHP_602SQL_VERSION_PATCH2

Viz

Příklad:

Zde je ukázka úplného jednoduchého PHP skriptu pracujícího s databází. Předpokládá se existence dostupného serveru jménem wbserver a dostatečná práva uživatele Anonymous. Skript vrátí seznam uživatelů SQL serveru.

$conn=wb_connect("wbserver", "_sysext", "Anonymous", "");
$res=wb_exec($conn, "SELECT logname FROM Usertab WHERE Ord(category)=CATEG_USER");
wb_result_all($res);
wb_close($res);
wb_close($conn);	

Seznam subsekcí: